ახალი ამბები

FDA ნიღაბი

2020-04-08
ამერიკული ნიღაბი FDA სტანდარტები და სერტიფიკაციის მოთხოვნები
US FDA certification requirements for general protective masks:
According to the US FDA medical category I certification, the process is:
① Fill in the application form and confirm the information;
et მიიღეთ PIN კოდი და გადაიხადეთ წლიური გადასახადი;
¢ ‘¢ გასცეს სარეგისტრაციო ნომერი;
④Product export.
ამერიკული სამედიცინო ნიღბის სასერთიფიკატო მოთხოვნები:
According to the US FDA medical category II certification, the process is:
①Product testing (performance testing, biological testing); e68a84e799bee5baa631333433623735
② Prepare 510K documents and submit to FDA for review;
③ FDA issued a 510K approval letter;
factory ‘factory ქარხნების სრული რეგისტრაცია და მანქანების ჩამონათვალი;
⑤ Product export.
აშშ-ს სამედიცინო N95 და 9 ზე მეტი ნიღბის სერთიფიკატის მოთხოვნები:
NIOSH– ის სერტიფიკაციის სტანდარტის თანახმად, საწარმოებს სჭირდება ნიმუშების გაგზავნა NIOSH- ის ლაბორატორიაში, ტესტირებისთვის, ხოლო ტექნიკური ინფორმაციის (მათ შორის ხარისხის სისტემის ნაწილობრივი ინფორმაციის ჩათვლით) NIOSH დოკუმენტის განხილვას. დოკუმენტის განხილვისა და ტესტის დასრულების შემდეგ, NIOSH ამტკიცებს და გამოსცემს.